Модерна търговия на едро

„ЪНДЕД“ ЕООД е основана през 2020г. в София с предмет на дейност производство на лед на кубчета,
а малко по-късно добавя и дейност кетъринг и проиводство на храна за в къщи предлагана в търговските обекти.

Нашият пакетиран лед Mr. Frozy e от най-високо качество по всички възможни показатели:

– тройна филтрация на водата преди заледяване!
– при разтапяне остава чиста вода без утайки
– плътни правилни кубчета по стандарт 2,2см/2,2см/2,2см
– неслепен и нераздробен продукт
– свежа опаковка от качествен материал, който позволява да се вижда продукта