Модерна търговия на едро

„Славянка“ ЕАД е създадена в началото на 1955 г. с основна дейност – производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговията с тях. От създаването на Националната браншова камара на хлебопроизводителите в България през 1990 г., фирмата става неин редови член. „Славянка“ЕАД се намира в централната част на гр. Горна Оряховица и е разположена на парцел от 9730 м², от които 4500 м² застроена площ. Продуктовата линия на дружеството включва изключително богат асортимент на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови, захарни изделия и боза, които се отличават с добри вкусови качества, и това ги прави търсени и предпочитани на пазара. Фирмата притежава запазени марки за своите продукти в Патентното Ведомство на Република България. Днес „Славянка“ЕАД е динамично развиваща се фирма с високо технологично оборудване, доставено от Германия и Италия, и разполага с дистрибуторска мрежа и собствен транспорт на територията на цялата страна.