Модерна търговия на едро

Витоша Дистрибюшън е компания, която поддържа широко портфолио от бързооборотни продукти, които дистрибутира на територията на София.