Модерна търговия на едро

ЕДИНСТВЕНИЯТ B2B КАНАЛ ЗА РЕКЛАМА НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ

С Promoto.bg имате уникалната възможност да представите Вашите продукти и услуги директно пред подбрана аудитория от магазини, заведения и офиси!

Promoto.bg е уникален за България B2B канал за маркетинг и продажби

Популяризираш бизнеса си

Promoto.bg се използва от стотици магазини, заведения и офиси и броят им постоянно се увеличава

Рекламираш пред подбрана аудитория

Promoto.bg е единствената в България B2B платформа, фокусирана в търговия с бързооборотни стоки

Печелиш повече

Достигаш по-бързо до повече клиенти и увеличаваш приходите си за сметка на по-ниски разходи.

Свържи се с нас и избери най-подходящия за теб план за участие
в рекламните активности на Promoto.bg.

1Участие в банер реклами

2Участие в бизнес каталог

3Пакетни предложения

1Участие в банер реклами

2Участие в бизнес каталог

3Пакетни предложения