Модерна търговия на едро

За дистрибуториУважаеми дистрибутори, направихме Promoto.bg за вас, защото разбрахме, че:

 • Искате да достигате по-лесно до повече клиенти
 • Искате да получавате повече онлайн поръчки за продажби
 • Искате да спестявате разходи
 • Искате да увеличите приходите си
 • Искате да печелите повече

Promoto.bg е търговия на едро от ново поколение

Достигаш до повече клиенти

Promoto.bg се използва от стотици магазини, заведения и офиси и броят им постоянно се увеличава

Спестяваш разходи

Поръчките се въвеждат в системата от клиентите и не е нужно да ги посещаваш на място или да ги записваш по телефон

Продаваш повече продукти

В Promoto.bg представяш цялото си портфолио от продукти 24/7 онлайн

Включи се още сега и разгърни пълния потенциал на продажбите си!

1Определяш условията за доставка

2Получаваш онлайн поръчки от клиенти

3Доставяш поръчаните стоки

1Определяш условията за доставка

 • Срокове за доставка
 • Обслужвани райнои
 • Работно време
 • Минимална сума на поръчка
 • Други условия

2Получаваш онлайн поръчки от клиенти

 • Получаваш известия в системата и по имейл за всяка поръчка – онлайн
 • Поръчките пристигат в структуриран формат с твоите кодове
 • Възможност за интеграция с твоята система и импорт на поръчки

3Доставяш поръчаните стоки

 • Потвърждаваш поръчки, които отговарят на твоите условия
 • Може да отказваш поръчки, при неспазване на условията
 • Може да изпращаш известия до клиентите си