Модерна търговия на едро

За производители и вносителиУважаеми производители и вносители, направихме Promoto.bg за вас, защото разбрахме, че:

  • Искате да увеличите покритието си на пазара
  • Искате да представяте продуктите си по нов и модерен начин
  • Искате да провеждате ефективни промоционални кампании
  • Искате да увеличите приходите си и да намалите разходите си
  • Искате да печелите повече

Promoto.bg е уникален за България B2B канал за маркетинг и продажби

Увеличаваш покритието си

Promoto.bg се използва от стотици магазини, заведения и офиси и броят им постоянно се увеличава

Рекламираш пред подбрана аудитория

Promoto.bg е единствената в България B2B платформа, фокусирана в търговия с бързооборотни стоки

Печелиш повече

Достигаш по-бързо до повече клиенти и увеличаваш приходите си за сметка на по-ниски разходи.

Свържи се с нас и избери най-подходящия за теб план за участие в Promoto.bg,
според твоя бизнес модел.

1Участие със собствена логистика и получаване на поръчки от платформата

2Участие без получаване на поръчки, с реклама на избрани продукти

3Хибриден или друг модел на участие

1Участие със собствена логистика и получаване на поръчки от платформата

2Участие без получаване на поръчки, с реклама на избрани продукти

3Хибриден или друг модел на участие