Модерна търговия на едро


New Products Group е един от най- големите производители на напитки в Украйна, опериращ повече от 20 години и включен в Регистъра на най-големите данъкоплатци в страната. Компанията е абсолютен лидер в пазарен дял при нискоалкохолните напитки с 65% и при енергийните напитки с малко над 50% пазарен дял.

По настоящем, New Products Group работи на повече от 25 експортни пазара, включително в Китай, Германия, Италия, Испания, Полша, Чехия, Румъния и България. Компанията е работодател на повече от 1500 служители.

New Products Group произвежда повече от 220 асортиментни единици под 17 бранда. Ключови експортни брандове са SHAKE, NON STOP, KING’S BRIDGE, REVO и APPS.

https://shake.eu/en/intro
https://kings-bridge.com/
https://apps.ua/
https://revoenergy.com/
https://nonstop-energy.com/
https://newproducts.com/reklamni-video/

Продуктите на New Products Group се произвеждат в един от най- модерните заводи в Източна Европа – New Brew в гр. Жашкив. Контролът на качеството се извършва на всички етапи от производството в специална сертифицирана лаборатория. Компанията е внедрила и сертифицирала система за качество и безопасност на храните в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 22000 и FSSC 22000. има сертифицирана HACCP система, която контролира цялата продуктова и производствена верига – от приемане на суровини до готов за консумация продукт, което гарантира високи стандарти за безопасност и стабилност на продукта.