Модерна търговия на едро

Престиж

„Престиж-96“ АД е един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България и пазарен лидер във всички категории, в които оперира: бисквити, вафли и мини кейкове с марките Траяна, Мираж, Роден Край, Хипер, Троя, Споко, Ная, Мюсли, Насладки, Престиж, Престиж Wellness и FRUNU. Продукти с марката на Престиж се продават в 30 страни по целия свят. За Престиж работят над 550 човека, за които повод за гордост е и високата социална ангажираност на компанията с фокус върху децата и младите хора на България.

Компанията провежда активна инвестиционна политика за изграждане на своите силни брандове, за разработване на иновации, както и за разширяване на производствените си мощности. Дружеството разполага с нов модерен завод на световно ниво, за който получи призовете „Инвеститор на годината“ и „Сграда на годината“ през 2012, а през 2017 година дружеството придоби още един завод в България. Фирмата разработва продуктите си в собствени R&D лаборатории, сътрудничи си с международни експерти и технолози, работи със суровини на водещите производители в света.
В компанията има успешно внедрени и функциониращи няколко международни стандарта. От 2009 г. организацията е сертифицирана, съобразно изискванията на ISO 9001 и ISO 22 000. През 2014 г. с изключително висок резултат е внедрен IFS Food – 99.31% покритие на изискванията на клаузите на този стандарт. Прилагането на всички международни стандарти се одитира и контролира от Lloyd`s Register – световен лидер в извършването на независими оценки.
ПРЕСТИЖ има обособени отдели по осигуряване и контрол на качеството, които следят за константно изпълнение на заложените в спецификациите на продуктите изисквания. Разполага с няколко съвременно обзаведени лаборатории за физико-химични, органолептични и микробиологични анализи, които осигуряват непрекъснат контрол на качеството на приеманите суровини, опаковки, произведените полуфабрикати и готова продукция.

 

Престиж

Вафла Хипер Класик 55 гр.

Вафла Хипер Класик 55 гр.

Добави в поръчката
Бисквити Траяна Класик 160 гр.

Бисквити Траяна Класик 160 гр.

Добави в поръчката
Суха Паста Престиж Какао 300 гр.

Суха Паста Престиж Какао 300 гр.

Добави в поръчката
Бисквити Мираж Ягода 200 гр.

Бисквити Мираж Ягода 200 гр.

Добави в поръчката
Вафла Троя Класик 30 гр.

Вафла Троя Класик 30 гр.

Добави в поръчката
Бисквити Престиж Мюсли Черен Шоколад 94 гр.

Бисквити Престиж Мюсли Черен Шоколад 94 гр.

Добави в поръчката
Бисквити Роден Край Масло 165 гр.

Бисквити Роден Край Масло 165 гр.

Добави в поръчката
Обикновени Бисквити Роден Край 190 гр.

Обикновени Бисквити Роден Край 190 гр.

Добави в поръчката
Вафли Ная Класик 350 гр. 15 бр.

Вафли Ная Класик 350 гр. 15 бр.

Добави в поръчката
Суха Паста Престиж XXL Какао 75 гр.

Суха Паста Престиж XXL Какао 75 гр.

Добави в поръчката